Slik lykkes du i B2B-markedsførings-renessansen

Kommunikasjonshuset
B2B-markedsføring gjennomgår for øyeblikket en større endring, eller en renessanse om du vil, som bringer med seg en tid for transformasjon, vekst og muligheter. Som industrieksperter har observert, endres bedrifter på tvers av ulike sektorer fokus fra kortsiktig prestasjonsorientert markedsføring til en mer helhetlig tilnærming som omfavner varemerkebygging og markedsføring.

Tradisjonelt har B2B-selskaper stort sett lagt vekt på salg og lead-generering mens de har glemt merkevarebygging. I nylige innsikter fra en Forrester-undersøkelse gjennomført i 2023, kommer det frem at B2B-selskaper nå investerer mer i varemerke relaterte tiltak som kreativt innhold, varemerkestyring, nettsider og digitale kanaler.

 

Viktigheten av merkevarebygging i 2023

De nyeste dataene fra The CMO Survey i mars 2023 indikerer at B2B-markedsførere fordeler en større del av budsjettet sitt til kortsiktige prestasjonsorienterte taktikker. Ønsket om en mer balansert tilnærming til markedsføring øker. Det blir stadig mer populært å investere i langsiktige merkevarebyggings strategier og kortsiktige taktikker. Mens pendelen gradvis svinger mot merkevarebygging, er det behov for en rask endring.

 

Utløsningen av endringen

B2B-markedsførere innser at kjøpere ikke bare er definert av jobbtitlene eller smertepunktene sine. De er mennesker som i like stor grad påvirkes av følelser og historiefortelling, på samme måte som B2C-kjøpere. Gjennom moderne og effektiv markedsføring kan selskaper skape emosjonelle forbindelser med B2B-målgruppen og dyrke relasjoner som ikke kan oppnås gjennom upersonlig og utdatert innhold. I konkurransedyktige markeder gir en solid merkevare til selskapet muligheten for en betydningsfull konkurransefordel: personlighet.

 

Kunstig intelligens, inkludert verktøy som ChatGPT, har jevnet ut spillereglene innen markedsføring ved å gi selskaper muligheten til å oppnå mer med færre ressurser. Den utbredte bruken av AI har ført til en flom av like budskap og økt støy i markedet. For å skille seg ut blant denne støyen, innser B2B-selskaper den unike rollen som menneskelig kreativitet, nyskapende ideer og oppbygging av varemerke tillit og omdømme spiller.

 

Oppfatningen av en merkevare eller et selskap påvirker ikke bare eksterne målgrupper, men har også en betydelig innvirkning internt. I et stadig mer konkurranseutsatt arbeidsmarked kan en sterk merkevare med tydelige verdier utgjøre en betydelig forskjell. Derfor er det avgjørende å investere i merkevarebygging, både for CMO-er og HR-fagfolk.

 

Hvorfor bør du nå gjøre en endring?

Det kan være en lønnsom investering for B2B-selskaper å sette av midler til markedsføringstiltak som bygger opp merkevaren. Langsiktige merkevarestrategier støtter ulike resultater, inkludert merkevaregjenkjennelse, lojalitet, evnen til å skille seg ut i mettede markeder og økt oppfattet verdi. Selv om det kan være vanskelig å koble direkte leads og salg til en bred merkevarebyggingsstrategi, viser McKinsey & Companys forskning at B2B-selskaper med sterke varemerker har opptil 20% høyere avkastning for aksjeeierne enn konkurrentene.

 

Veien videre i renessansen

For B2B-bedrifter som tidligere har satset hovedsakelig på prestasjonsorientert markedsføring, med mål om salg og lead-generering, bør de nå revurdere sine strategier. Selv om prestasjonsmarkedsføring fortsatt er viktig, kan mangel på merkevarebygging føre til mindre generering av nye kunder, tapte salg, svekket lojalitet blant eksisterende kunder og lavere total ytelse. B2B-markedsføringens renessanse krever en balansert tilnærming som omfavner både prestasjonsmarkedsføring og varemerkebygging.

 

Vi befinner oss midt i en renessanse innen B2B-markedsføring, og det er avgjørende for bedrifter å gripe mulighetene denne endringen bringer med seg. Ved å omfavne merkevarebygging og langsiktige markedsføringsstrategier kan B2B-selskaper enklere etablere emosjonelle forbindelser med sitt publikum, navigere i det stadig mer AI-drevne markedet, forbedre rekruttering og beholdning av ansatte, og til slutt overgå konkurrentene.

 

For bedrifter som ønsker å oppnå langsiktig vekst og suksess i et stadig skiftende marked, er det ikke bare valgfritt, men en nødvendighet på strategisk nivå å omfavne disse endringene innen B2B-markedsføring for å oppnå suksess i det dynamiske markedet.

Utforsk nye digitale muligheter
Snakk med oss

Flere saker

No items found.
Kommunikasjonshuset © 2023
PersonvernPersonvern - Spot